۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۴ مهر

ردیف

عنوان کارگاه

نام مدرس

برنامه کارگاه

 لینک وبینار 

1

جستجوی مبتنی بر شواهد و پایگاه های اطلاعاتی بالینی

دکتر فاطمه صادقی غیاثی

برنلمه کارگاه

لینک وبینار

راه کارهای رویت پذیری مقالات و افزایش استناد

معظمه سلطانی نژاد برنامه کارگاه  
3

آشنایی با علم سیتوژنتیک و نقش آن در تشخیص اختلالات کروموزومی

 دکتر سوده خنامانی فلاحتی پور

برنامه کارگاه

جلسه اول

جلسه دوم

دو روزه مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز 

دکتر مرتضی قوجا زاده

دکتر هانیه صالحی پورمهر

دکتر فاطمه صادقی غیاثی

برنامه کارگاه

 جلسه اول

 جلسه دوم

5 آشنايی با روش‌شناسی نظام‌های رتبه‌بندی جهانی و وضعیت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور دکتر هما ارشدی برنامه کارگاه  لینک وبینار 
 

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

  • Gap Massenger
  • Academi Email
  • gmail
  • telegram