۱۴۰۰ شنبه ۳ مهر

ردیف

عنوان کارگاه

نام مدرس

برنامه کارگاه

1

جستجوی مبتنی بر شواهد و پایگاه های اطلاعاتی بالینی

دکتر فاطمه صادقی غیاثی

برنلمه کارگاه

 

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

  • Gap Massenger
  • Academi Email
  • gmail
  • telegram