۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
عنوان کارگاه محل برگزاری نام مدرس تاریخ برگزاری جامعه هدف محتوای آموزشی
 کارگاه آشنایی با شبکه های اجتماعی علمی  سالن ابن سینا خانم معظمه سلطانی نژاد 1397/3/20 اعضا محترم هئیت علمی محتوای آموزشی
کارگاه آموزشی معرفی پایگاه اطلاعاتیMagiran دانشکده بهداشت معظمه سلطانی نژاد 1398/7/13 دانشجویان محتوای آموزشی
کارگاه آموزشی معرفی پایگاه اطلاعاتی web of scince دانشکده بهداشت معظمه سلطانی نژاد 1398/8/11 دانشجویان محتوی آموزشی
کارگاه آموزش 0 تا 100 مقاله نویسی سالن سلامت دکتر احسان موحد             1398/9/4 پرسنل معاونت بهداشتی   محتوای آموزشی
کارگاه آموزشی معرفی پایگاه اطلاعاتیScince Direct دانشکده بهداشت معظمه سلطانی نژاد 1398/9/16 دانشجویان محتوی آموزشی

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

  • Gap Massenger
  • Academi Email
  • gmail
  • telegram