۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۴ مهر
عنوان کارگاه محل برگزاری نام مدرس تاریخ برگزاری جامعه هدف محتوای آموزشی
 کارگاه آشنایی با شبکه های اجتماعی علمی  سالن ابن سینا خانم معظمه سلطانی نژاد 1397/3/20 اعضا محترم هئیت علمی محتوای آموزشی
کارگاه آموزشی معرفی پایگاه اطلاعاتیMagiran دانشکده بهداشت معظمه سلطانی نژاد 1398/7/13 دانشجویان محتوای آموزشی
کارگاه آموزشی معرفی پایگاه اطلاعاتی web of scince دانشکده بهداشت معظمه سلطانی نژاد 1398/8/11 دانشجویان محتوی آموزشی
کارگاه آموزش 0 تا 100 مقاله نویسی سالن سلامت دکتر احسان موحد             1398/9/4 پرسنل معاونت بهداشتی   محتوای آموزشی
کارگاه آموزشی معرفی پایگاه اطلاعاتیScince Direct دانشکده بهداشت معظمه سلطانی نژاد 1398/9/16 دانشجویان محتوی آموزشی

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

  • Gap Massenger
  • Academi Email
  • gmail
  • telegram