۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن

 

 

بررسي علم سنجي توليدات علمي دانشگاه جهت شناخت عوامل موثر بر آن و مقايسه با ديگر دانشگاه پزشكي همتراز

بررسی شاخص h دانشگاه و شناسايي مقالاتي كه افزايش تعداد ارجاعات به آنها منجر به افزايش دانشگاه خواهد شد

بررسي و اطلاع رساني در خصوص تنوع در آدرس دهي مقالات و نظارت بر آدرس دهی  یکسان استاندارد در توليدات علمي دانشگاه.

شناسايي و معرفي مقالات پرارجاع دانشگاه و مطالعه و معرفي عوامل موثر بر ارجاع زياد به مقالات.

تهيه گزارش به صورت مستمر از وضعيت جاري، ميزان رشد و عوامل موثر بر برونداد پژوهشي به معاونت پژوهشي دانشگاه.

اطلاع رسانی در خصوص پیشرفت‌های علوم پزشکی در ایران بر اساس شاخص های علم سنجی

ارائه مشاوره در خصوص شاخص‌های ارزيابي مجلات به محققان و اساتيدي كه قصد چاپ مقاله دارند.

همكاري در تخصيص منابع پژوهشي به اساتيد و محققان دانشگاه بر اساس شاخصهاي علم سنجي.

بررسي عوامل موثر بر برونداد پژوهشي اعضاي هيات علمي و محققان دانشگاه با هدف مداخله جهت بهبود كيفي و كمي توليدات علمي دانشگاه.

محاسبه پایه سالیانه اعضاء هیأت علمی

محاسبه واحد های معادل پژوهشی (فول تایمی) اعضاء هیأت علمی

بررسي مداوم مجلات علمي دانشگاه بر اساس معيارهاي علم سنجي.

محاسبه حق التالیف و ارسال برای حسابداری 

مسئول پیگیری و وارد کردن اطلاعات مربوط به برنامه عملیاتی

احتساب فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت علمی دانشگاه

کارشناس مسئول انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

  • Gap Massenger
  • Academi Email
  • gmail
  • telegram